پشتیبانی مشتریان

ارتباط با ما

ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم!

برای ما سوال پیشنهادی ارسال کنید که چگونه می توانیم از شما و خانواده شما بهتر حمایت کنیم.

لطفاً فرم را اینجا پر کنید و جزئیات مربوط به سوال خود را وارد کنید. یکی از کارکنان ما در اسرع وقت پاسخ خواهد داد.

یا برای ما ایمیل بزنید! ما خیلی دوست داریم در مورد تجربه شما بشنویم. با استفاده از رومونتی یک توصیف و عکس از کوچولوی خود برای ما ارسال کنید:

سلام @ montikids.com

برای سوالات مطبوعاتی:

press@montikids.com

برای مشارکت:

سلام @ montikids.com

برای مدارس:

school@montikids.com